.
Jsme držiteli zlaté známky Severočeských dolů
REVIZE KOTLŮ
 
Zajišťujeme REVIZE KOTLŮ
 
- Kotle OPOP - celý sortiment

   (H416, H418, H4EKO.......)

- Veškeré podomácku vyrobené kotle
- Kotle již neexistujících výrobců
- Polské kotleKontroly kotlů dle zákona 201/2012

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.

Co když to nestihnu?

Od 1.1.2017 vyniká povinnost majiteli kotle na tuhá paliva předložit na vyžádání obecnímu úřadu doklad o revizi daného kotle. Pokud ho majitel nepředloží, hrozí mu pokuta 20 000 Kč.Kontakt: J.Štička
Tel: 777321810


!!! Oblast rozvozu !!!
Pelhřimovsko - Humpolecko - Pacovsko
© 2016 UHLÍ-LIPICE SERVICES, ALL RIGHT RESERVED